Recursos

Conscients de la dificultat de tirar endavant una entitat i fer viable la seua existència i subsistència, ajudem a les associacions en aspectes legals, normatius i documentals per tal de donar una guia i ajuda en les tasques de gestió quotidianes.

A més, per alguns dels aspectes més generals, oferim sense cap mena de cost, material que hem anat desenvolupant al llarg del temps i que vol ajudar en aspectes comuns que afecten la majoria d’entitats.

Si necessites ajuda en aspectes concrets que no estiguen coberts en aquesta pàgina, posa’t en contacte amb nosaltres.

Quines obligacions tenim les Entitats No Lucratives per adaptar-nos a la legislació vigent en temes de transparència? Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i Llei 2/2015 de La Generalitat Valenciana de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana.

Per a fer-ho fàcil, hem elaborat un document que pots trobar en el següent enllaç.

Com apliquem la legislació vigent en temes de protecció de dades a les nostres entitats? Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD), Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

T’ho expliquem en el document en aquest enllaç.

Teniu personal contractat a la vostra entitat? Com heu de gestionar els temes laborals?

Pots consultar-lo ací.

Quins son els documents que has de tindre controlats i al dia en la teua associació? 

Interactua amb la següent llista i busca l’element que desitges.

Materials elaborats amb el suport de: